Místní knihovna Velemín

Služby

Půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů pro dospělé a děti

1108 knihovních jednotek k  1.1.2023

 Pravidelné čtvrtletní rozvozy knih z Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích

Informační služby

Bezplatný přístup na internet pro registrované čtenáře

Termíny výměnných souborů: 8.3., 31.5., 23.8., 15.11. 2023